share

Lung Cancer

Last updated: 26 Apr 2024
4851 Views
โรคมะเร็งปอด

ความรู้จากกรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติชี้แจงว่า โรคมะเร็งปอดมีผู้ป่วยที่เป็นเยอะมากและเสียชีวิตเป็นอันดับ2ของคนไทย

สาเหตุหลักที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิด..โรคมะเร็งปอด

1.สูบบุหรี่(เสี่ยงสูง)

2.ทำงานในมลภาวะเสีย มีความเสี่ยง

3.เคยเป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดอักเสบนานๆเช่น
    -โรคถุงลมโป่งพองนานๆ
    -ปอดเป็นพังผืดนานๆ

    -ปอดติดเชื้อนานๆ

ลักษณะเหล่านี้ทำให้เพิ่มโอกาสการเกิดโรคมะเร็งปอดได้

สัญญาณเตือน...โรคมะเร็งปอด

-อาการไอเรื้อรังเกิน 2 อาทิตย์ควรรีบพบแพทย์
-ไอมีเลือดปนออกมาด้วย
-เจ็บหน้าอกหน่วงๆมากกว่าปกติ(เพราะถ้ามีก้อนที่ปอดเมื่อ--มีอาการอักเสบจะทำให้เจ็บหน้าอก)
-เหนื่อยมากขึ้น
-เบื่ออาหาร น้ำหนักลด(อาการคนเป็นมะเร็งทั่วไป)
-มีอาการบวมที่ใบหน้าหรือคอ
-ไข้เรื้อรัง 1-2 อาทิตย์ไม่หาย ให้พบแพทย์


 แนวทางการรักษา...โรคมะเร็งปอด

เราแบ่งโรคมะเร็งปอดเป็น 2 ระยะ คือ

1.ระยะเริ่มต้น
2.ระยะลุกลาม

ส่วนแนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอดนั้น ระเริ่มต้น หรือระยะที่1 จะใช้วิธีผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออก ตามด้วยการให้เคมีบำบัด เพื่อป้องกันไม่ให้โรคมะเร็งปอดกลับมาเป็นซ้ำอีก

ส่วนแนงทางการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะลุกลามนั้น จะใช้ยา ในปัจจุบันการรักษามะเร็ง สามารถใช้ยามุ่งเป้าได้ ไม่ต้องให้เคมีบำบัด ยามุ่งเป้าส่วนใหญ่เป็นยาเม็ด กินเพื่อให้ก้อนมีขนาดเล็กลงมากที่สุด เมื่อก้อนเล็กลงมากอาการไอก็จะน้อยลง อาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดก็จะดีขึ้น ซึ่งก็ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งปอดใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ไม่หาย

ควรใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกล...มะเร็งปอด

 1.หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

 2.หลีกเลี่ยงการอยู่ในภาวะควันพิษเยอะ เช่นตามโรงงาน     อุตสาหกรรม

เซซามิน(Sesamin)เข้าไปทำอะไรกับมะเร็งปอด

1.เซลล์มะเร็งคือเซลล์ที่อยู่ในร่างกายเราที่มีการแบ่งตัวเร็วมาก หลังจากที่เซลล์มะเร็งมีการกระจาย ตัวมันสามารถส่งสารที่ไปกระตุ้นให้เส้นเลือดแดงงอกเส้นเลือดใหม่ขึ้นมาที่ตัวก้อนมะเร็ง แล้วส่งอาหารจากทางเส้นเลือดเพื่อ

ไปเลี้ยงก้อนมะเร็ง

จากการศึกษาในหลอดทดลองจากห้องแลปพบว่า เซซามินSesamin สารสกัดงาดำไปปิดกั้นการสร้างเส้นเลือดใหม่ที่จะไปหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง ทำให้เซลล์มะเร็งไม่ได้รับอาหาร

2.เซซามินSesamin ไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารIL2 ซึ่งสหรัฐอเมริกายอมรับว่าเป็นสารที่สามารถไปยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ จะทำให้เม็ดเลือดขาวของเราทำงานได้ดีขึ้น และไปจัดการเซลล์มะร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมากระตุ้นบนผิวเซลล์แล้วส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์มันถูกยับยั้งโดยสารเซซามินSesamin เป็นการอธิบายถึงกลไกภายในเซลล์วิจัยถึงระดับโมเลกุล


3.เซซามินSesaminยังไปทำให้เซลล์มะเร็งฝ่อและตาย เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายถูกโปรแกรมมาให้เกิดขึ้นและมีอายุ และตายลง  ยกเว้นเซลล์มะเร็งที่มันสามารถมีอายุและเจริญเติบโตขยายเร็วมาก และมีมีการตาย เซซามินSesaminสามารถแก้โปรแกรมโดย

ทำให้เซลล์มะเร็งเข้าสู่โปรแกรม Cell Death หรือเรียกว่าทำให้เซลล์มะเร็งตายได้

สารสกัดเซซามินSesamin เข้าไปยับยั้งการทำงานของสารสื่ออักเสบชนิดIL-1 Beta โดยทีมนักวิจัยได้ทำการวิจัยในเซลล์กระดูกอ่อนที่กูกกระตุ้นด้วยIL-1 Beta และเซซามิน โดยทำการศึกษาในระดับโมเลกุล พบว่าสารเซซามินสามารถเข้าไปยับยั้งการออกฤทธิ์ของสารสื่ออักเสบ ชนิดIL-1 Beta ได้ จึงทำให้มีการลดลงของเอ็นไซม์MMp13 ที่ไปย่อยสลายคอลลาเจนและสารโมเลกุลอื่นในกระดูกอ่อนได้อย่างชัดเจน

สารเซซามินเข้าไปลดปริมาณการสร้าง หรือ สังเคราะห์ของสารสื่ออักเสบชนิดInterleukin-1 Beta และ Tumor Necrosis Factor-Alpha ได้ ผลจากการศึกษาวิจัย

โดยการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว ด้วยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1ซึ่งเป็นผลทำให้มีการหลั่งสารสื่ออักเสบเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อได้รับสารเซซามินSesamin ร่วมด้วย ปรากฏว่ามีการหลั่งสารสื่ออักเสบชนิด IL1-Betaลดลงอย่างชัดเจน ดังภาพแสดงในกราฟ

เมื่อทำการศึกษาวิจัยในอาสามัคร โดยให้กินแคปซูลงาดำ รำข้าวสีนิลและแป้งข้าวหอมมะลิ ที่ผ่านกระบวนการนึ่งพิเศษ ขนาดบรรจุ 500 mg.จำนวน 2 แคปซูลตอนเช้าและตอนเย็น 2 แคปซูล เป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อทำการตรวจสอบการแสดงออกของยีนต์ที่สร้างสารชีวโมเลกุลชนิด Interleukin-2(IL-2)และInterferon Gamma ซึ่งเป็นสารชีวโมเลกุลที่ผลิตขึ้นจากเม็ดเลือดขาว ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลปรากฏว่าสามารถเพิ่มของCytokinesทั้งสองชนิดในเลือดอาสาสมัครทุกคน ดังแสดงในกราฟ

จากการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการทางชีวเคมี ในสัตว์ทดลองและในคน พบกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของหรือฤทธิ์ทางยา ของสารเซซามินsesamin

สรุปดังนี้
เซซามินSesamin เป็นสารธรรมชาติ ต้านอนุมูลอิสระและภาวะ Oxidative Stress

เซซามินSesamin ต้านการอักเสบ(Anti-inflammation)โดยพบว่าสามารถยับยั้งการขบวนการอักเสบได้ โดยการไปยับยั้งที่เอ็นไซม์ delta-5-desaturase นอกจากนั้นยังสามารถยับยั้งการสร้าง และออกฤทธิ์ของสารสื่ออักเสบ ชนิด Imterleukin-1 Beta และTumor Necrosis Factor-Alpha

เซซามินSesamin ช่วยลดทั้งการสังเคราะห์ และการดูดซึมสารโคเลตเตอรอล

เซซามินSesamin สามารถทำให้เซลล์มะเร็งเข้าสู่กระบวนการ Apoptosis หรือขบวนการทางชีวเคมีที่ทำให้เซลล์มะเร็งตาย

เซซามินSesami สามารถยับยั้งการลุกลาม หรือขบวนการAngiogenesis ของมะเร็งบางชนิดได้

เซซามินSesamin กระตุ้นให้มีการสร้างสาร Interleukin-2(IL-2)และ InterFeron-Gamma(IFN-Gamma)จากเม็ดเลือดขาว

เซซามินSesamin ช่วยดูแลระดับไขมันในเลือดให้สมดุล

เซซามินSesamin ทำหน้าที่ช่วยเผาผลาญกรดไขมันผ่าน beta-Oxsidation

เซซามินSesamin ช่วยการทำงานของวิตามินE ชะลอวัย

เซซามินSesamin ทานได้ต่อเนื่องปลอดภัย

ใครบ้างที่ควรทานเซซามินSesamin

-ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพและป้องกันความเสี่ยง
-ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ต้องทานยามาตลอดหลายปี
-ผู้ที่เตรียมตัวเข้ารับเคมีบำบัด  รับการฉายแสง
-ผู้ที่แพ้เคมีบำบัด  ทานอาหารไม่ได้ ท้องผูก แพ้
-ผู้สูงอายุต้องการทานเพื่อดูแลป้องกันข้อเสื่อม
-ผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง  และ
 -ส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงช่วยลดความเสี่ยง

อ่านงานวิจัยรักษามะเร็งปอด คลิก

สอบถามเพิ่มเติม/ผลิตภัณฑ์ คลิก


 

บทความที่เกี่ยวข้อง
มะเร็งตับ
คุณมีความเสี่ยงอยู่ไหม? ภัยร้ายไกล้ตัวที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด อันดับ1 ในเพศชาย อันดับ 5 ในเพศหญิง มาเช็คดูว่าคุณเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหรือไม่?
26 Apr 2024
มะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งเต้านม ภัยร้ายไกล้ตัวที่ควรระวัง คร่าชีวิตติดอันดับต้นๆ ซึ่งเกิดจากการผิดปกติของเซลล์ที่อยู่ภายในท่อน้ำนมหรือต่อมน้ำนม เกิดแล้วขยายเร็วมาก
26 Apr 2024
อาการแรกเริ่ม
ภาวะกระทุ้งพิษ ร่างกายคนเรามีความแข็งแรงไม่เท่ากัน อาการขับพิษเมื่อครั้งแรกจึงไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกัน และอยู่ที่ว่าโรคประจำตัวของแต่ล่ะคน
17 Apr 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy