share

Cervical Cancer

Last updated: 17 Apr 2024
561 Views
มะเร็งปากมดลูก

HPV คืออะไร และเกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูกอย่างไร?

     ผู้หญิงทุกคนกลัวที่สุดคือโรคมะเร็งปากมดลูก และที่น่ากลัวกว่า

โรคมะเร็งปากมดลูกก็คือ เชื้อ HPV นี่แหละค่ะเชื้อร้ายที่ผู้หญิงเราไม่ต้องการให้มาอยู่ในที่สงวนของผู้หญิงเรา 

 พบได้บ่อยในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือในบางรายอาจเกิดจากกรรมพันธ์ และสามารถติดต่อได้หลายทางเช่น ทางปาก ทารการมีเพศสัมพันธ์ ทวารหนัก หรือ โดยการสัมผัสกับเชื้อโดยตรง แต่ที่พบบ่อยมักติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้ออยู่แล้ว และผู้ที่ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ทางเพศสัมพันธ์ วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือสวมถุงยางอนามัยช่วยได้ดีที่สุด 

การติดเชื้อ HPV นั้น สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและเป็นสาเหตุของการเกิดโรค โรคมะเร็งปากมดลูก

 ไวรัส เอช พี วี เป็นไวรัสที่มีมากกว่า 150 สายพันธ์ุ และพบได้บ่อยกับบุคคลทั่วไป ไวรัส เอช พีวี มี 15 สายพันธุ์ที่สามารถก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ แต่

สายพันธุ์ที่อันตรายและมีผลร้ายต่อสุขภาพมากที่สุดคือสายพันธุืที่16 และ 18

เป็นสายพันธ์ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้สูงถึง 70% และผู้หญิงไทยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกเยอะที่สุดเป็นอันดับสองรองจากโรคมะเร็งเต้านม

   ไวรัสเอช พี วี ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกนั้นมักพบได้จากการมีเพศสัมพันธ์

หรือการสัมผัสทางผิวหนัง ส่วนใหญ่เชื้อจะอยู่ไม่นานและหายไปภายใน12 เดือน

และในบางคนที่เชื้อสามารถทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้มักเกิดจากการฝังแน่น

นาน 10-12 ปี จึงแสดงอาการให้เห็นและสามารถตรวจเจออย่างแน่ชัด

การตรวจหาเชื้อ HPV(เอช พี วี)
      การตรวจหาเชื้อเป็นการตรวจทางชีวโมเลกุลเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอของ เชื้อ ไวรัส เอช พี วี ที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกโดยตรง โดยตรวจต่อจากน้ำยาตินเพร็พ และวิธีการตรวจแบบนี้จะได้ผลดียิ่ขึ้นเมื่อตรวจร่วมกับการตรวจแป็ป

     การตรวจแป็บคือ การตรวจความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก โดยจะเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูก ด้วยการใช้ไม้พายและป้ายลงบนสไลด์แก้ว แล้วนนำส่งห้องแลปเพื่อทำการย้อมสีและตรวจหาเชื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์

วิธีตรวจแบบตินแพร็บเทส

     วิธีตรวจแบบติน แพร็บเทส(Thinprep pap test) เป็นวิธีการตรวจวิธีเดียวที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ให้ใช้แทนการตรวจแบบเดิมได้และมีประสิทธิภาพมากว่าการตรวจโดยแพทย์เก็บเซลล์ การตรวจหาเซลล์โดย

วิธีตินเพร็พนี้ จะให้ผลดีกว่าคือ

-รู้ผลไวในการตรวจหาเชื้อมะเร็งระยะก่อนลุกลาม
-มีคุณภาพในการตรวจสไลด์
-ยืดระยะเวลาในการตรวจเชื้อมะเร็งปากมดลูกเป็นปีเว้นปี จากปกติต้องตรวจทุกๆปีอย่างไรก็ดีในการตรวจด้วยวิธีแป็ปเทส ไม่สามารถพบเชื้อโดยตรง แต่สามารถนำเชื้อที่ได้จาการตรวจแป็บเทส ไปตรวจหาเชื้อได้โดยไม่ต้องตรวจใหม่


ในผู้หญิงที่เคยได้รับวัคซีนเอช พี วี แล้ว จำเป็นต้องตรวจหาเชื้ออีกเพราะวัคซีนไม่สามารถครอบคลุมเชื้อไวรัสเอช พี วีได้ทุกสายพันธ์ุ

กลุ่มเสี่ยง  

     ผู้หญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี ไม่มีความเสี่ยงยกเว้นว่าผลการตรวจแป็ปเทส มีความคลุมเครือ

     ผู้หญิงอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงเป็น

มะเร็งปากมดลูก จำเป็นต้องได้รับการตรวจ และการตรวจร่วมกันกับวิธีตินแป็ปเทส จะให้ผลดีและมั่นใจได้สูง 99-100%

     กลุ่มรักร่วมเพศ ทั้งชายและหญิงมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อเอช พี วี ทางเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกัน นำมาสุ่การเกิดหูดหงอนไก่ที่บริเวณอวัยวะเพศ ทางทวารหนักและมะเร็งองคชาติ

   อาการของผู้ติดเชื้อHPV

ส่วนใหญ่อาการจะไม่ชัดเจนและในบางรายที่พบคือ
   

 -ตกขาวมีมากจนผิดปกติ
 -ตกขาวมีกลิ่นไม่พึงประสงค์และกลิ่นแรง
 -ผู้หญิงที่ติดเชื้อบริเวณช่องคลอดอาจมีเลือดออกขณะมี    เพศสัมพันธ์
-มีสารคัดหลั่ง หรือมีเลือดไหลออกทางช่องคลอด
 พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงที่นำสู่การติดเชื้อHPV
- การติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีเชื้อแล้ว
- บุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- ผู้ที่สูบบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- การติดเชื้อหนองในเทียม คือเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิ    มะเร็งปากมดลูก
- การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดนาน 4-5 ปีแต่ความเสี่ยงจะหมด    ไปเมื่อหยุดกิน
- สตรีที่มีบุตรก่อนวัย
- สตรีที่ตั้งครรภ์ครบกำหนดและตั้งครรภ์ถึงสามครั้งขึ้นไป

   ดังนั้น...ทำไมจึงต้องทานเซซามินsesamin

  เพราะสารสกัดเซซามิน ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ของเซลล์มะเร็ง ป้องกันการลุกลามและทำให้เซลล์มะเร็งฝ่อและเข้าสู่กระบวนการ Apoptosis หรือ ขบวนการทางชีวเคมีที่ทำให้เซลล์มะเร็งตาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง
มะเร็งตับ
คุณมีความเสี่ยงอยู่ไหม? ภัยร้ายไกล้ตัวที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด อันดับ1 ในเพศชาย อันดับ 5 ในเพศหญิง มาเช็คดูว่าคุณเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหรือไม่?
26 Apr 2024
มะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งเต้านม ภัยร้ายไกล้ตัวที่ควรระวัง คร่าชีวิตติดอันดับต้นๆ ซึ่งเกิดจากการผิดปกติของเซลล์ที่อยู่ภายในท่อน้ำนมหรือต่อมน้ำนม เกิดแล้วขยายเร็วมาก
26 Apr 2024
โรคมะเร็งปอด
โรคมะเร็งปอด คนทั่วโลกป่วยและเสียชีวิตมากที่สุด ไม่สูบบุหรี่ก็เป็นได้ ผู้หญิงก็เป็นได้ทำความรู้จักโรคมะเร็งปอดกับวิธีการรักษา ระยะเริ่มแรกหายได้
26 Apr 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy